Partneři

Správní rada projednala první žádosti o podporu

Dnešního dne (17.5.2012)projednala správní rada nadačního fondu Incremetum první příspěvky o podporu. Jednání správní rady bylo rozšířeno o nové dobrovolníky, kteří se se zástupci NF Incrementum dohodli na spolupráci jako projektoví manažeři. Projektoví manažeři budou řešit jednotlivé žádosti tak, aby jim byla věnována řádná péče a byly zjištěny dostatečné podklady pro správné posouzení správní radou. Jednalo se o žádosti dětí, mladých lidí i jejich zákonných zástupců. Většinou žádostí se bude správní rada detailně zabývat.