Kristýna

Kristýna, 10 let, plavecká naděje

Ačkoliv se Kristýna narodila s vrozenou vývojovou vadou horních a dolních končetin, Nadační fond podpořil Kristýnu ve sportovní aktivitě, a to v plavání.  Kristýnka  se  věnuje  plavání od svých  sedmi  let,  kdy  začala chodit  na  individuální tréninky  ke své  trenérce  Silvě.  Silva  se  pro Kristýnku stala oporou a dokázala Kristýnku nejen motivovat v trénincích a zlepšování  plavecké  kondice,  ale  i  k  závodnímu  plavání.  Kristýnka  se proto stala členkou  Plaveckého  Klubu  VŠ Slávia  Plzeň  a začala  se věnovat plavání na závodní úrovni.

Absolvovala zdravotní klasifikaci pro účast na závodech  tělesně  postižených  plavců.  Kristýnky  odvaha  je  ale  mnohem větší,  a  účastní  se  i  závodů  zdravých  plavců,  kdy  měření  se  zdravými kamarády je dalším motorem v plaveckých trénincích. Pro  Kristýnu  je  tato  sportovní  aktivita  velice  důležitá.  S ohledem  na  její postižení    je    plavání    jeden    z nejšetrnějších    sportů,    které    může provozovat, ale zároveň ji pomáhá po stránce lidské. Kristýnka se setkává s lidmi, kteří mají obdobné problémy jako ona, poznává nové kamarády  a  podle  maminky  tráví  smysluplně  svůj  volný čas.

Na trénincích  ji  v současné době  doprovází  její  kamarádka  Eliška,  která  má  také  tělesné postižení. Holky  jsou  nejen  dobrými kamarádkami,  ale  tréninkovými partnerkami, které se podporují nejen na trénincích, ale i na závodech. Kristýně  se daří  úspěšně  zapojit  do  kolektivu  nejen  v rámci  plaveckého klubu, ale i v rámci školy. Navštěvuje ZŠ Tymákov, a podle maminky má zde  naprostou  podporu  ze  strany školy  a  díky  této  podpoře  se  cítí  být plnou součástí třídního kolektivu. Kristýna  si  jako  krátkodobý  cíl  stanovila  účast  na  dvou  závodech  pro tělesně postižené plavce a na jedněch závodech pro zdravé plavce. Tento cíl by měla splnit do listopadu 2017.

Správní rada Nadačního fondu Kristýny žádost projednala a odsouhlasila finanční podporu ve výš i 6 000,- Kč na úhradu letního plaveckého soustředění  pro  tělesně postižené  plavce  a  přenechání vybavení  (plavky, plavecké brýle,  plavecká čepice, triko  a  kraťasy)  s logem  PK  Slávia  VŠ Plzeň do bezplatného užívání na dobu 12-ti měsíců. Po splnění vytyčeného  cíle  zůstane finanční  podpora  v plné  výši a plavecké  vybavení  Kristýně. Doufáme, že   naše   podpora   Kristýnku   posune   v plavání   zase   o kousek dál. Jsme rádi, že můžeme podpořit mladou slečnu, která se od narození  musí potýkat  s nepřízní  osudu  a  která  se  této  nepřízni dokázala postavit čelem a vybojovat si své místo pod sluncem. Držíme Kristýnce palce, ať se ji nejen v plavání nadále daří.