Alexandr

Alexandr, 12 let, začínající malíř - krajinář

Alexandr pobývá delší dobu v dětském domově. Tak jako většina zdejších dětí, nepřišel o přirozený domov vlastní vinou.

Tety vychovatelky charakterizují Alexe jako manuálně zručného chlapce, který má smysl pro detail. V rodinné skupině je vnímán jako „malíř – bohém“. Kresbu a malování využívá zejména pro své odreagování – vyjadřuje ve výtvorech své pocity, vnitřní stavy, nálady (pozitivní i negativní). Sám o sobě soudí, že mu lépe jde kreslení, především městské a přírodní krajiny, kterou může v klidu pozorovat.

Dokázal již dosáhnout mnohých úspěchů – např. vymyslel logo pro dětský domov, také úspěšně prošel přijímacími zkouškami do výtvarného oboru v Základní umělecké škole. Není ale malířem, který by uměl malovat na povel. Když nemá náladu, netvoří; ke čtvrtce ho musí přitáhnout vnitřní chuť a určité napětí.

Alexandr žádal Nadační fond Incrementum o podporu ve formě výtvarného materiálu různorodého druhu a využití. Dle jeho požadavků mu byly pořízeny stínovací tužky, pastely, rozfoukávací fixy, uhle, rudky, anilínové barvy, tempery, rozmývací pastelky, dále čtvrtky různých velikostí, náčrtníky a hlavně 2 skutečné malířské stojany (menší interiérový a velký do exteriéru) a sada několika rámů s malířskými plátny různých velikostí. Pro důstojné prezentování jeho výtvorů byla podpora rozšířena o zasklené rámy – kliparty, které může použít při vystavení své tvorby. Druhou částí podpory nadaného chlapce byla úhrada docházky do výtvarného oboru Základní umělecké školy.

Alexandr byl zařazen do programu ŠIPKA a podpora mu byla správní radou fondu předána v sídle NF Incrementum. Výtvarný materiál se stojany a rámy byl pořízen v hodnotě 9 476,- Kč, a úhrada výtvarného vzdělávání v ZUŠ Horní Slavkov pro školní rok 2019 / 2020 v hodnotě 2 400,- Kč. Alexandr byl tedy Nadačním fondem Incrementum podpořen částkou 11 876,- Kč.

Mladý malíř se rozhodl, že jeho cílem bude příprava a uspořádání vlastní výstavy obrazů.

Doufáme, že výstava, kterou Alexandr uspořádá, nebude poslední a že se mu splní jeho dlouhodobý sen – kreslit a kreslit a malovat a malovat, aby se mohl v dospělosti stát dobrým malířem.