Jakub

Jakub, 15 let, mladý sportovec

 

Kuba je sportovec tělem i duší. Je všestranně nadaný v oblasti pohybové a sportovní. Vyniká v tomto směru nad ostatními dětmi. Začal se věnovat fotbalu, ale i dalším sportům. Bohužel již nějakou dobu žije jen s matkou a mladším bratrem. Finanční situace rodiny není dokonalá, tak se matka dohodla s NF Incrementum na podpoře.

Kuba požádal správní radu Nadačního fondu Incrementum o podporu ve formě věcného daru. Žádal o výbavu na fotbal, ale i tréninky (které probíhají v různém prostředí). Přál si hlavně různé druhy sportovního vybavení – boty, prádlo, dresy, rukavice, funkční tréninkové kalhoty, trika, kraťasy, sportovní ponožky, spodní trika a sportovní tašku, aby mohl vybavení na tréninky dobře přenášet.

Pro děti od 12 let, které schopnosti rozvíjejí s naší podporou, je v NF Incrementum určen program ŠIPKA, a právě do tohoto programu je zařazen. Věcné dary mu byly správní radou fondu předány v sídle Nadačního fondu Incrementum v Žižkově ulici v Plzni dne 20. 4. 2021. Jedná se o sportovní vybavení v hodnotě 8 460,- Kč.

Vzhledem k tomu, že Jakub vyniká v pohybových schopnostech, chceme podpořit i obecné vzdělání, je jeden z jeho cílů spojených s poskytnutím daru jasný: „zavazuji se, že na vysvědčení ve školním roce 2020 / 2021 budu mít známky nejhůře dobré (3)“. Druhým cílem je natočit krátké video s ukázkou svého sportovního tréninku, což by měl být snadno splnitelný úkol.

Nadační fond Incrementum splnil své poslání a Jakuba podpořil na jeho cestě ke kvalitním sportovním výkonům.