Tomáš II

Tomáš, 12 let, házenkář

Tomáš trénuje házenou v oddíle HK Rokycany. Tomášovi se ve sportu daří. V letošní sezóně si ho brali na zápasy i do starší kategorie. Jeho sportovní výkony jsou jedním z důvodů, proč byl zařazena do programu našich podpor. Konkrétně program Poupě. Jako osobní závazek si stanovil zúčastnit se do konce června 2024 aktivně min. 50 % zápasů v házené svého družstva (HK Rokycany – mladší žáci). Zároveň ve školním roce 2023/2024 na závěrečném vysvědčení nebude hodnocen z žádného předmětu známkou horší než dobrý. Nadační fond uhradil Tomášovi sportovní soustředění ve výši 4.000 Kč a sportovní vybavení v hodnotě 5.076 Kč, dále zaplatí oddílové příspěvky 3.500 Kč na období 2023-2024, vše do celkové výše 12. 576,-Kč. Tento projekt je úzce spjat s projektem jeho bratra Oty. Podpora byla přidělena i na základě nižšího finančního příjmu rodiny, ve které jsou ještě další tři děti. Budeme Tomášovi držet palce a poskytovat potřebnou motivaci. A to je zase cíl našeho Nadačního fondu Incrementum.