Poděkování 2017

Všichni pracovníci Nadačního fondu Incrementum děkují za spolupráci všem dárcům a přejí úspěšný rok 2018.