Ota

Ota, 8 let, házenkář

Ota trénuje házenou v oddíle HK Rokycany. Zatím je v přípravce, ale od další sezony 2023-24 bude již hrát za minižáky. Jeho sportovní výkony a zájem o hru jsou jedním z důvodů, proč byl zařazena do programu našich podpor. Konkrétně program Poupě. Jako osobní závazek si stanovil zúčastnit se do konce června 2024 aktivně min. 50 % zápasů v házené svého družstva (HK Rokycany – minižáci). Zároveň ve školním roce 2023/2024 na závěrečném vysvědčení nebude hodnocen z žádného předmětu známkou horší než dobrý. Nadační fond uhradil Otovi sportovní soustředění ve výši 4.000 Kč a sportovní vybavení v hodnotě 4.934 Kč, dále zaplatí oddílové příspěvky 3.000 Kč na období 2023-2024, vše do celkové výše 11. 934,-Kč. Tento projekt je úzce spjat s projektem jeho bratra Tomáše. Podpora byla přidělena i na základě nižšího finančního příjmu rodiny, ve které jsou ještě další tři děti. Budeme Otovi držet palce a poskytovat potřebnou motivaci. A to je zase cíl našeho Nadačního fondu Incrementum.