Alexandra - šikovná trumpetistka

Alexandra K., 14 let, trumpetistka, která chtěla dál cvičit

Alexandra se ve svých 13 letech ocitla v dětském diagnostickém ústavu. Důvodem k jejímu soudnímu umístění byly závažné neshody s jejími rodiči – zkrátka Saše nebylo doma dobře a často ani netušila za co a proč je tolik trestána.
Přitom Saša je dívka, které se ve škole daří – je přirozeně bystrá a navíc ji školní vyučování baví. Cílevědomost a vytrvalost se u ní projevuje nejen ve školních předmětech, ale také v zájmové oblasti. Už od 3. třídy (tedy 5 let) se věnuje hře na hudební nástroj a muzikální nadání u sebe objevila ještě dříve. Jejím oborem je hra na perinetovou B trubku – v Základní umělecké škole v Sokolově jí s výběrem vhodného nástroje pomohl prozíravý pan učitel.

Alexandra se v roce 2015 prezentovala v soutěži žáků ZUŠ (sólová hra na dechový žesťový nástroj) – v okresním kole v Sokolově se umístila jako první, v krajském kole v Horním Slavkově pak obsadila 2. pozici. V roce 2018 pak ve stejné přehlídce sólových interpretů hrajících na dechový žesťový nástroj v okrese obsadila opět 1. místo a navíc se stala absolutní vítězkou, v krajském kole se znovu umístila na pomyslné druhé příčce.

V době, kdy Alexandra pobývala v diagnostickém ústavu, zjistila, že jí cvičení na trubku chybí (a také se ostatním dětem chtěla pochlubit svými dovednostmi). Její vlastní nástroj se ale z domova bohužel nedařilo získat. Saša tedy vyhledala pomoc u Nadačního fondu Incrementum. Požádala nás o podporu při zakoupení perinetové B trubky značky Bach TR – 501 Student, která perfektně odpovídala úrovni její hry. Dále požádala o zakoupení nátrubku Bach trumpet 1 – 1/2C, který je důležitým doplňkem tohoto dechového nástroje. Saša byla zařazena do programu ŠIPKA a podpora jí byla správní radou fondu schválena. Slavnostní předání se uskutečnilo v sídle NF Incrementum v Žižkově ulici v Plzni dne 7. 12. 2018 (přesně 2 dny před 14. narozeninami dívky). Mladé trumpetistce byl tedy předán nádherný nástroj s nátrubkem v hodnotě 14 159,- Kč, a navíc si odnesla kompaktní pouzdro - kufřík, aby svoji trubku při transportu ochránila před poškozením.

Jak je u respondentů NF Incrementum zvykem, věcný dar jim skutečně připadne do vlastnictví až po splnění stanoveného závazku. Alexandra se sama rozhodla, že pro získání nové trubky uspořádá minimálně 2 vlastní vystoupení pro posluchače v zařízení pro sociálně znevýhodněné děti (dětský domov, dětský diagnostický ústav), nebo v domově pro seniory. Nejen na tyto 2 malé koncerty se spolu s Alexandrou těší také členové správní rady NF Incrementum. Věříme, že koncertů bude během kariéry této nadané trumpetistky stále přibývat. A nebudou to jen malé koncerty, ale rovněž vystoupení pro publikum, které přichází za kvalitní interpretací klasické, nebo třeba jazzové hudby.