Karolína

Karolína vyrůstá v rodině s maminkou a starším bratrem. Otec o dceru a její koníček nemá  zájem,  na  její  výchovu  a  výživu  přispívá  jen  minimálními částkami.  Pro maminku  je  tedy  nesmírně  těžké  zajistit  Karolíně veškeré potřeby,  které  s jejím zájmem přímo souvisejí. Vzhledem k její pracovní vytíženosti se o mladší sestru musí často postarat starší bratr.

Karolína je členkou oddílu moderní gymnastiky TJ Slavoj necelých 5 let (cvič í zhruba od svých 4 roků). Velmi brzy se projevuje jako pohybově a rytmicky nadaná a začíná sbírat své první úspěchy. V minulém roce (2015) se v Západočeské gymnastické lize celkově umístila na krásném 2. místě. Stejné místo obsadila i v letošním ročníku ZPČ ligy a v oblastním přeboru moderní gymnastiky byla dokonce první. Karolína má  kromě  sportovního  nadání  také  matematický  talent.  Pravidelně  se  účastní školních matematických olympiád. Početní úkoly jsou jejím dalším velkým koníčkem. Do programu podpory Nadačního fondu Incrementum se Karolína přihlásila s jasným přáním:   požádala o zakoupení   závodního   gymnastického   trikotu   Pastorelli Bouquet Giallo rosa v hodnotě 5 110,- Kč, aby mohla i v další sezóně pokračovat ve tvorbě úspěšných gymnastických sestav (v esteticky dokonalém dresu).

Vzhledem k vyšší schválené finanční částce  bylo  správní radou NF rozhodnuto, že druhá část podpory  Karolíny  bude  probíhat  formou uhrazení  pololetních  oddílových  příspěvků TJ Slavoj Bory ve výši 3 900,- Kč. Karolína byla s ohledem na věk zařazena do programu  POUPĚ. Současně  tento  program  odpovídá  jejím „dosud  se  klubajícím“zkušenostem v tomto sportovním odvětví.  Karolína  si jako  svůj  osobní  cíl  (tzv.  krátkodobý  cíl)  zvolila, že  se  umístí  v Západočeské  gymnastické  lize  2017  na  některé  z medailových  pozic –  tedy  do  3.  místa  včetně. Karolína  má ještě  jeden  krátkodobý  cíl,  který není  spojen  s udělením  věcné podpory: chtěla by uspět v některém z dalších ročníků školní matematické olympiády. Dlouhodobý  cíl naší  mladé  moderní  gymnastky  je  romantický,  ale  rozhodně není nesplnitelný. Karolína by se nesmírně ráda dostala do cirkusu, kde by pracovala jako akrobatka a využila tak své zkušenosti z moderní gymnastiky. Přejme  jí, ať se tento dětský sen někdy vyplní!