Silvie II

Silvie II, 13 let, atletka

Silvii NF Incrementum pro její píli již podpořil jako hráčku tenisu. Bohužel své tréninky ze zdravotních důvodů a na doporučení lékaře musela v minulém roce ukončit. Silvie, která žije v Plzni ovšem pochází ze sportovní rodiny a pohyb k životu prostě potřebuje. Má rozvedené rodiče a žije jen se svou matkou. Maminka má tři zaměstnání, aby rodinu uživila a dcera mohla trénovat ve sportu, který ji naplňuje a baví. Přesto se vzrůstajícím věkem a náročností závodů finance nestačí. Aktuálně je Silvie žákyní základní školy v Plzni. Na doporučení trenéra atletického oddílu, kde Silvie začala intenzivně trénovat, se obrátila matka na NF Incrementum o finanční pomoc. Po setkání se Silvií, maminkou a trenérem jsme společně dali dohromady formu pomoci a stanovení cílů pro splnění nároku na podporu. Nakonec jsme se shodli na finanční formě podpory, kdy uhradíme částečně náklady na soustředění, příspěvky a vybavení. Silvie si dala za cíl zúčastnit se několika závodů a vybojovat minimálně jednoho finále.