Matěj

MATĚJ – talentovaný muzikant

Matěj pochází z umělecké rodiny, vyrůstá v Plzni v rodině s dalšími dvěma bratry a je jedním z dvojčat. Narodil se roku 2002 a již v roce 2007 začal navštěvovat Základní uměleckou školu ve Starém Plzenci. Zde se učí hře na housle u paní učitelky Kateřiny Palátové. 

Matěj je velice šikovný a talentovaný mladý hoch a od nejútlejšího věku se účastní řady soutěží v sólové hře na housle,kde se také velmi často umisťuje na nejpřednějších místech. V roce 2013 vyhrál 3. místo na soutěži Plzenecké housličky, v celostátní soutěži ZUŠ v roce 2011 se umístil v krajském kole na 2. místě a v letošním roce 2014 v krajském kole získal 1. místo. Matěj se dokázal prosadil i v komorní hře, kde společně se svými spoluhráči v minulém roce 2013 získali v krajském kole také 1. místo.

Samozřejmostí pro malého houslistu je účast na řadě koncertů a přehrávek, kde má možnost předvést svůj veliký talent a naučit se vystupovat před publikem. Ve svém volném čase se věnuje nejen hře na housle, ale již 5. rokem stepuje a od útlého dětství také plave. 

Vzhledem k jeho dobrým studijním předpokladům a ctižádosti nastupuje od září 2014 na gymnázium v Plzni. Aby mohl Matěj své houslové výkony stále zdokonalovat, potřeboval by nové kvalitnější housle, se kterými by mohl také dobře reprezentovat.

Doposud hrál na housle, které měl zapůjčené ze ZUŠ, ale potřeboval by své vlastní. Po dohodě s paní učitelkou Palátovou, která se značným úsilím pracuje na vzdělávání mladých muzikantů a velice odhodlaně pomáhá při přípravě Matěje na hudební soutěže, žádá Matěj o podporu na nákup nových houslí, které budou odpovídat jeho věku i talentu.