Eliška

Eliška, 11 let, mladá plavkyně 

Eliška je mladá bojovnice, se kterou se život příliš  nemazlí. Oproti svým zdravým vrstevníkům, se musí v životě vyrovnat s hendikepem, který má v důsledku dětské mozkové obrny hemiparetické formy. Má mírně postiženou celou pravou polovinu těla, a levou nohu, takže při všech aktivitách je v důsledku nemoci omezená na pohybu. Tato skutečnost Elišce vůbec nevadí  a  vydala  se  cestou  závodního  plavání,  v této  oblasti  ji i  Nadační fond Incrementum podpořil. Eliška  měla  ráda  vodu  od malička,  což   se  projevovalo  zejména  její oblibou  lázeňské  léčby.  Elišky  ošetřující  lékařka  rodičům  navrhla  jako vhodnou aktivitu plavání, které by Elišce mohlo pomoci v rehabilitaci a v posílení svalů. Eliška se postupně dostala k plavání pod vedením své trenérky Silvy a v roce 2015 se stala členkou Plaveckého klubu VŠ Slávia Plzeň.

Eliška již získala  mezinárodní  klasifikaci  pro  hendikepované  plavce  a může  se účastnit  plaveckých  závodů  pro  tělesně  postižené  plavce.  Společ ně  se  se svoji kamarádkou Kristýnkou, která je též  tělesně postižená, podporují v trénincích a na závodech.  Eliška také ráda tancuje a v rámci své školy navštěvuje taneční kroužek. V tanci je ale již  svým postižením omezená, ale to jí nebrání svoji školu v tanci reprezentovat. Ve škole dále vyniká v matematice a přírodopisu. Eliška  si  jako krátkodobý  cíl  stanovila  účast  na  dvou  závodech  pro tělesně postižené plavce a na jedněch závodech pro zdravé plavce. Tento cíl by měla splnit do listopadu 2017. Správní  rada  Nadačního  fondu  Elišky žádost  projednala  a  odsouhlasila finanční podporu ve výš i 6 000,- Kč na úhradu letního plaveckého soustředění  pro  tělesně  postižené  plavce  a  přenechání  vybavení  (plavky, plavecké brýle,  plavecká čepice,  triko  a  kraťasy)  s logem  PK  Slávia  VŠ Plzeň do bezplatného užívání na dobu 12-ti měsíců. Po splnění vytyčeného cíle zůstane finanční podpora v plné výš i a plavecké vybavení Elišce. Nadační  fond  Incrementu  je  rád, že  mohl  podpořit  Elišku –  mladou bojovnici.  Jsme  přesvědčeni, že  naše  podpora  Elišku  v plavání posune dále a že také přispějeme k tomu, že Eliška se po zdravotní stránce  bude  cítit  o  trochu  lépe.  Jak říkají  její  rodiče,  pod  vedením trenérů je na Elišce vidět nesmírné zlepšení její fyzické kondice.