Eliška - houslistka

Naším dalším příjemcem podpory je mladá umělecky nadaná slečna Eliška. Eliška pochází z rodiny, kde v současné době řeší tíživou ekonomickou situaci. Má tři sourozence, z toho jednu sestru dvojče Lucii. Rodiče se snaží všechny své děti vést k umění a poskytovat jim dostatek prostoru a času pro mimoškolní aktivity tak, aby mohly své umělecké stránky osobnosti plně rozvíjet. Eliška a její školou povinni sourozenci navštěvují základní školu v Plzni. Bydlí v malé vesničce nedaleko Plzně.

Eliška se v rámci ZUŠ v Plzni učí hře na housle, a to již od druhé třídy základní školy. Její hra na housle se vyvíjí plynulým tempem a na jaře 2018 bylo potřeba pořídit Elišce nové, větší housle. Jelikož rodina vlastnila staré housle po dědečkovi, rozhodla se renovovat tyto housle a Elišce tak umožnit pokračování ve výuce.

Eliška mimo hru na housle dochází také do tanečního souboru, kde se svými sourozenci věnují folklorním tancům. Ráda by se stala herečkou, ale do hereckého kroužku z důvodu financí docházet nemůže. Jejím velkým snem je uspořádat se svou sestrou Lucií, která se věnuje hře na klavír, společný koncert.

Eliška si jako krátkodobý cíl stanovila, že se ve školním roce 2018/2019 zúčastní žákovského koncertu ve hře na housle.

Správní rada Nadačního fondu Elišky žádost projednala a odsouhlasila finanční podporu ve výši 7.201,- Kč na úhradu renovace starých rodinných houslí, které jsou velikostně a kvalitou pro Elišky hru na housle vhodné. Po splnění vytyčeného cíle zůstane Elišce finanční podpora v plné výši.

Nadační fond Incrementu je rád, že Elišku mohl podpořit. Jsme přesvědčeni, že naše podpora Elišce umožní další hudební vzdělání a že rodičům Elišky usnadní splnit jejich představy o mimoškolním vzdělávání jejich dětí.