Partneři

AKTUÁLNĚ - květen 2016

Prvních pět měsíců našeho fungování v roce 2016 bylo hodně náročných. Nepodařilo se doplnit stavy projektových manažerů a tak i práce správní rady byla tomuto faktu přizpůsobena. Všichni se zapojili do projektů a výsledkem je první letošní předávání podpor. 

Po dlouhých jednáních a připomínkování se podařilo dokončit Ex libris fondu. Domluvili jsme se s Odborem školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na předání knih „Zlatý poklad“ na podporu finanční gramotnosti v plzeňských základních školách.

V neposlední řadě se nám dostalo významné podpory ze strany vedení města Plzně, od náměstkyně primátora Bc. Evy Herinkové, která ocenila práci fondu a souhlasila s další podporou. 

Dočerpali jsme také všechny peníze z přiznaných grantů. Přes léto nás čekají práce na dalších projektech, které snad budou také úspěšně dokončeny.  

ÚSPĚŠNÉ PŘEDÁVÁNÍ PODPORY

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se v zasedací místnosti Nadačního fondu Incrementum konalo první letošní předávání podpor. Lucie (11) i Karolína (8) jsou úspěšné moderní gymnastky. Původní záliba se pro ně stala tvrdou dřinou. I když v obou rodinách nejsou úplně ideální finanční podmínky, tak podpora ze strany maminek je obdivuhodná. Jak s materiálním vybavením nebo úhradami tréninků a soustředění.

 Náš NF se proto rozhodl, že žádostem obou dívek vyhoví. Správní rada ocenila dosavadní výsledky dívek i stanovené cíle pro získání podpory a oběma moderním gymnastkám odsouhlasila materiální podporu ve formě nových dresů a uhrazení příspěvků na tréninky. Doufáme, že děvčata své cíle naplní a NF se pak nezříká, při výborných sportovních výsledcích, další podpory. 

 foto z předávání 3.JPG