Adam

ADAM – bojovník tělem i duší

Adam neměl příliš šťastné dětství. Otec od rodiny odešel a Adam vyrůstal pouze s matkou a 2 sestrami. Matka však nebrala ohled na Adamovy potřeby, její výchovný styl by bylo možné označit jako využívající s nedostatkem citové podpory. Matka Adama pouze nárokovala (nepřiměřenými pracovními úkoly v domácnosti), nedokázala jej nijak podpořit a ocenit. V jednání s ním využívala manipulací, citového vydírání, vyhrožování a nátlaku. Jejich vztah byl stále více narušený a provázený vyhrocenými konflikty. Adam měl ze své matky strach. Poté, co rodinu opustila starší sestra, rozhodl se i Adam požádat o pomoc sociální pracovnice. Ve svých 14 letech byl umístěn do Dětského diagnostického ústavu v Plzni a následně do DD Domino Plzeň, kde se mohl zklidnit a začít realizovat svá osobní přání a sny.

Adam se od mladšího školního věku zajímal o zápasnické a bojové sporty. Krátce mohl docházet na karate, inspirovalo ho bojové umění Aikido. Teprve po umístění do Dětského domova Domino objevil moderní sebeobranné bojové umění Allkampf – jitsu. Kamarád jej přivedl do Školy bojových umění v Plzni, kde začal právě tento systém asijské techniky boje cvičit. Adam je v tomto sportu velmi úspěšný – dosáhl tzv. 9. kyu (stupně zápasnické dovednosti) a tréninkem postupně zvyšuje dlouhodobě potlačené sebevědomí, rozvíjí schopnost sebekontroly a získává vnitřní vyrovnanost. 

Jeho osobním cílem v tomto sportovním odvětví je postupné získávání dalších stupňů výkonnosti a rozvíjení zápasnických dovedností včetně kladných osobnostních vlastností a pozitivního sebepojetí. Jeho cílem v širším slova smyslu je v současnosti úspěšné dokončení základní školy a přijetí ke studiu na Střední průmyslovou školu dopravní v Plzni.

Několik prvních tréninkových cyklů hradil Adam částečně ze svých vlastních zdrojů (kapesné, které dostává v DD) a částečně se na úhradě podílel dětský domov. Aby mohl dále trénovat a zlepšovat své dovednosti, potřeboval by uhradit další půlroční kursovné, tj. 3000,- Kč, výcvikový seminář s možností získat další kyu (stupeň dovednosti) v hodnotě 800,- Kč. Pro realizaci sportovního tréninku však Adam potřebuje i materiální vybavení, které dosud nevlastní. Jedná se především o kimono v ceně 2000,- Kč (jeho dosavadní již nevyhovuje velikostně), dále zápasnické rukavice v ceně cca. 1500,- Kč a boxerské rukavice v ceně cca. 1500,-Kč (neboť Allkampf – jitsu využívá různé bojové techniky). Důležité jsou i ochranné pomůcky, které chrání zdraví každého zápasníka – konkrétně holenní chrániče v ceně cca. 900,- Kč. 

Adam svým odhodláním dokazuje, že prostřednictvím bojového umění hodlá sám sebe zdokonalovat, aby mohl zdravě a sebevědomě fungovat v mezilidských vztazích.