Proběhlo druhé slavnostní předání podpor

Dne 7. prosince 2018 proběhlo v zasedací místnosti Nadačního fondu Incrementum další slavnostní předání podpor vybraným žadatelům. Dalšími podpořenými se stali Barbora B., Alexandra K. a Ondřej K. Za Nadační fond předávali vybrané podpory předseda správní rady NF Václav Horák a garanti Eliška Pilíková s Martinem Fládrem. Trumpetistku Sašu doprovodili kamarádi a ředitel dětského domova, Barboru její babička a Ondřej se bohužel nemohl ze zdravotních důvodů dostavit. Jeho garantka a předseda SR předali požadovanou podporu v místě bydliště.

Po přivítání a krátkém úvodním slovu předsedy správní rady, kdy připomenul podstatu a cíle Nadačního fondu Incrementum, dostali slovo garanti, přítomní i Bára se Sašou, které poděkovali za získanou podporu a pohovořily o svých přáních a snech. Barbora se těší na malířský kurz a nové techniky, Saša se potěšila s trumpetou, rozvinula nejbližší plány a vystoupení, ale hlavně přítomným krásně zahrála.

Celý Nadační fond se těší, jak se všichni se získanou podporou zlepší ve svých dovednostech a jednou také oni pomohou jiným.

Velký dík, za všechny podpořené, patří vedle soukromých dárců i ÚMO Plzeň 3 a Vodárně Plzeň a.s. Právě z jejich příspěvků se hradila v roce 2018 převážná část realizovaných podpor.

aktuálně

První čtyři měsíce roku 2018 jsme věnovali novým žádostem o podporu a jednáním se sponzory a mecenáši. Toto naše úsilí bylo završeno v dubnu, při předávání prvních schválených podpor. Správní rada nadačního fondu se rozhodla podpořit sportovkyni, hudebnici a fotbalového rozhodčího. Všichni tito žadatelé patří do skupiny, kde se nacházejí sociálně potřební. Za obě dívky žádaly maminky a mladý muž již sám.

První podpořenou je Kristýna, moderní gymnastka, která žádala již po druhé. Dosahuje výborných výsledků ve své věkové kategorii a s postupem do vyšší přibývají nároky na materiál a kvalitu tréninků. Podpora obsahuje nový trikot a míč, její nové náčiní.

Druhou podpořenou je Eliška, mladá houslistka, která již odrostla dětským houslím a tak požádala nadační fond o renovaci „velkých“ houslí, které patří její rodině. I v tomto případě jsme vyhověli a pořídili i nový smyčec a pouzdro.

Honza, čerstvý maturant a fotbalový rozhodčí, který ještě bydlí v dětském domově, by rád rozhodoval zápasy krajského přeboru. Vzhledem k výkonům v okresních soutěžích jsme se rozhodli podpořit jeho další rozvoj v přípravě na zkoušky pro krajské soutěže a dostal již i část povinného vybavení rozhodčích.

Všem přejeme splnění jejich snů a přání.

Zahájení nového roku

Po loňském roce klidnějším na projekty, ale složitějším na budování a směřování fondu, jsme rok 2018 zahájili s elánem a spoustou nových projektů a nápadů. Doufáme ve stabilní spolupráci s našimi stálými partnery a věříme, že najdeme i nové.  Po finanční stránce jsme zabezpečeni na několik dalších projektů a na další peníze jen nečekáme, ale podáváme i žádosti o dotace. 

Děkujeme za v březnu schválenou dotaci ÚMO Plzeň 3 ve výši 20 000 Kč. Budeme tak moci podpořit minimálně o 2 žadatele v roce 2018 více.