Partneři

Nadační fond Veolia podpořil naše aktivity

Správní rada Nadačního fondu Veolia rozhodla o schválení finanční podpory projektu Společně s Veolií nápomocni potřebným talentům, který předložil Nadační fond Incrementum v rámci projektu MiniGranty Nadačního fondu Veolia. Slavnostní předání šeku proběhne ve středu 29.5.2013 od 13h v administrativní budově Veolia v Plzni. Za poskytnutou podporu děkujeme!

Správní rada NF předala podporu Odette

Dne 21. 3. 2013 došlo k slavnostnímu předání daru podpory pro Odette. Tato skromná a nenápadná dívka okouzlila správní radu svými krátkými animovanými filmy. Tyto její práce (vytvořené ještě v době docházky do ZŠ) rozhodly a správní rada NF se usnesla, že dívce splní její přání. Odette pro svoji další práci na animovaných (a loutkových) filmech potřebovala kvalitní digitální fotoaparát. Správní rada NF Incrementum pro ni pořídila digitální fotoaparát Nikon Coolpix P310 a stativ Velbon CX-444 v celkové hodnotě 6 465,- Kč.

Tento dar byl Odette předán za přítomnosti předsedy správní rady Pavla Duchka, jednatele Martina Fládra a Václava Horáka, bývalého učitele dívky, který ji v jejím koníčku podporoval. Odette všechny přítomné informovala o způsobu a technice vzniku jejích animovaných filmů, následně došlo k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a pak už si mohla vyzkoušet svůj nový fotoaparát.

Je třeba podotknout, že dívka neobdržela dar zcela zdarma, ale musela se předtím zavázat ke splnění vytyčeného krátkodobého závazku a dlouhodobému směřování k pozitivnímu osobnímu cíli. Odette se zavázala do jednoho roku vytvořit další (rozsáhlejší) animovaný film. Dlouhodobě bude usilovat o získávání poznatků a zkušeností v oblasti animovaného a loutkového filmu.

Odette odcházela z předávacího aktu v prostorách NF Incrementum spokojená a možná trochu nedočkavá. Členové správní rady plni očekávání, jaké bude další krátkometrážní filmové dílo obdarované dívky a zda bude svůj zájem náležitě rozvíjet a dále zhodnocovat svůj talent.