Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020 byl pro NF Incrementum, ostatně jako pro celý svět, poněkud zvláštní. Přesto jsme dále omezeně pracovali na projektech pomoci. Asi největší změnou byla výměna ve Správní radě, kdy za odstoupivší Mgr. Pilíkovou byla jmenována Mgr. Větrovcová. Podařilo se získat a vyúčtovat dotace z ÚMO Plzeň 3 a Vodárny Plzeň a.s.. Podpořili jsme několik projektů, tentokrát vesměs sportovce, kteří mají potřebu sociálně slabých, nebo po těžkých úrazech se bez podpůrných prostředků nemohou vrátit do sportovního života. Nám se podařilo jim pomoci. Hodně informací o dění v NF jsme přesunuli na Facebookovou stránku. Stále hodně spolupracujeme s potřebnými nadanými dětmi z dětských domovů. Po finanční stránce je NF konsolidovaný a bez negativních závazků. Už se však všichni těšíme na dobu "poCovidovou" a běžné fungování naší Nadace. Přeji všem příjemné prožití adventních a vánočních svátků a hlavně do nového roku 2021 mnoho a mnoho zdraví a osobního štěstí. Na závěr bych chtěl říci, ze nežijeme v žádných bublinách, ale máme potřebu společensky žít s ostatními lidmi. A vždy, i v této době, si lze pomáhat třeba jen maličkostmi. Připomenu tedy motto Incrementa. Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. Mgr. Václav Horák, předseda správní rady Nadačního fondu Incrementum.