Silvie

Silvie – tenistka, 12 let

Silvie pochází ze sportovní rodiny. Maminka také hrála v mládí tenis. Silvie žije v Plzni. Má rozvedené rodiče a žije jen se svou matkou. Maminka má tři zaměstnání, aby rodinu uživila a dcera mohla trénovat. Přesto se vzrůstajícím věkem a náročností turnajů finance nestačí. Aktuálně je Silvie žákyní základní školy v Plzni. Na doporučení trenéra Plzeňské tenisové akademie se, po nutnosti ukončení z finančních důvodů, obrátila matka na NF Incrementum o finanční pomoc. Po setkání se Silvií, maminkou a trenérem jsme společně dali dohromady formu pomoci a stanovení cílů pro splnění nároku na podporu. Nakonec jsme se shodli na finanční formě podpory, kdy uhradíme částečně náklady na zimní sezonu a částečně náklady na trenéra. Silvie si dala za cíl zúčastnit se několika turnajů a uhrát minimálně jedno čtvrtfinále.