Tonda

TONDA – nadaný klavírista

Antonín pochází z umělecké rodiny, vyrůstá v Plzni v rodině s dalšími dvěma bratry a je jedním z dvojčat. 

Narodil se 2002, v roce 2007 začal navštěvovat Základní uměleckou školu ve Starém Plzenci u pana učitele Filipa Gregoriadese a v roce 2013 přestoupil na ZUŠ Chválenická v Plzni k p. uč. Aleně Tiché, kde studuje sólovou a komorní hru na klavír. 

Tonda je velice šikovný a talentovaný mladý hoch a od nejútlejšího věku se účastní řady soutěží v sólové hře na klavír, kde se také velmi často umisťuje na nejpřednějších místech. 

V celostátní soutěži ZUŠ v roce 2011 se umístil v krajském kole na 1. místě a v roce 2014 v krajském kole získal 2. místo. 

Tonda se dokázal prosadit i v komorní hře, kde společně se svými spoluhráči v roce 2013 získali v krajském kole 1. místo. V minulém roce pak nastudovali moderní komorní skladbu pro 5 hráčů „Pro Bobíka“, kterou pro soubor „přímo na tělo“ napsala současná plzeňská skladatelka Romana Schuldová. Skladba měla v prosinci 2014 slavnostní premiéru v Západočeském muzeu v Plzni. 

Samozřejmostí pro malého klavíristu je účast na řadě koncertů a přehrávek, kde má možnost předvést svůj veliký talent a naučit se vystupovat před publikem. 

Ve svém volném čase se věnuje nejen hře na klavír, ale již 5. rokem stepuje a od útlého dětství také plave. 

Vzhledem k jeho dobrým studijním předpokladům a ctižádosti nastoupil v září 2014 na gymnázium v Plzni,kde úspěšně studuje. 

Aby mohl Tonda své klavírní výkony stále zdokonalovat, potřeboval by nové kvalitnější piano, na kterém by mohl cvičit hru na klavír a zdokonalovat tak své hudební nadání. 

Doposud hrál na piano, které bylo z roku 1926 a již svou kvalitou neodpovídalo nárokům studenta klavíru 6. ročníku. Po dohodě s paní učitelkou Alenou Tichou, která se značným úsilím pracuje na vzdělávání mladých muzikantů a velice odhodlaně pomáhá při přípravě Tondy na hudební soutěže, žádá Tonda o příspěvek na piano v hodnotě 10 000,- Kč. Celková finanční částka piana je 35 000,- Kč. Po dohodě s rodinou bude zbývající část doplacena rodiči Tondy Borovského.