Partneři

Program "Mladý technik"

  • program je určen pro příjemce ve věku v období mladšího školního věku až mladé dospělosti (cca od 6-ti let do 24 let)

  • u příjemce je podporován rozvoj v technických oborech; u mladších dětí se jedná zejména o podporu technického myšlení a volnočasových aktiv se zaměřením v této oblasti; u starších příjemců tento program podporuje rozvoj a seberealizaci v technických odvětí se zaměřením na jejich studium, popř. výběr budoucího povolání; výběr do programu určuje především oblast zájmu, tj. technický směr, ale je nutné splnit další podmínky nadačního fondu pro poskytnutí podpory

Forma podpory se odvíjí od specifikace podpory v programech nadačního fondu INCREMENTUM, které jsou rozděleny podle věkových kategorií:

  • pro děti mladšího a středního školního věku do cca 12 let je preferována forma materiálního daru, u vybraných příjemců se může jednat o omezené financování vybrané volnočasové aktivity – více viz program podpory Poupě

  • pro děti ve věku staršího školního věku a pro adolescenty je zvažováno, zda podpora bude poskytnuta formou materiálního daru nebo dlouhodobé zápůjčky, také může být zvážena podpora formou financování kursu či výcviku – více viz program podpory Šipka

  • pro příjemce v období mladé dospělosti volíme podporu dlouhodobé zápůjčky – více viz program podpory Meta