Partneři

AKTUÁLNĚ - květen 2015

⦁ V nedávné době proběhla prezentace dosaženého osobního cíle u Ondřeje K., tj. návrh karosérie nového vozu zpracovaný v programu Rhino Ceros. Všichni přítomní ocenili, jaký kus práce Ondřej při poznávání tohoto programu odvedl. Bývalý předseda Ing. Duchek vysoce ocenil jeho snahu a invenci. Na několika ukázkách demonstroval, jak je navrhování designu výrobků dlouhodobá a náročná práce. Ondřejovi byl předán dopis o ukončení smlouvy a darované hmotné prostřdky se staly Ondřejovým vlastnictvím. Navíc se členové NF rozhodli, že Ondřejovi budou pomáhat dále a následně proběhl seminář s MgA. Zdeňkem Veverkou z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Pan Veverka se Ondřejovi věnoval několik hodin a zasvětil ho do základů a pravidel navrhování např. automobilů.

⦁ Správní rada také obdržela certifikáty potvrzující splnění cíle u Adama H. Jeho osobním závazkem bylo dosáhnout 7. gradu v systému hodnocení Allkampf jitsu. Do dnešního dne dokázal získat i 6. a 5. grad, čímž svůj úkol splnil nadmíru dobře. Adam navíc sdělil, že již nějaký čas trénuje mladší chlapce docházející do klubu bojových sportů. Tímto krokem vlastně plní smysl, pro který byl NF zřízen, předává své zkušenosti mladším sportovcům. Také Adamovi byl předán dopis o ukončení smlouvy a veškerý darovaný materiál může dále používat.

⦁ Mobilní telefon, který NF získal ze sponzorského daru jsme přidělili dívce z DD Domino Plzeň na doporučení ředitelky DD. Dětský domov nedisponuje prostředky, ze kterých by mohl podobné dary financovat. Tak jsme rádi, že jsme alespoň trochu pomohli.

⦁ Ještě je potřeba zmínit, že NF Incrementum byl podpořen dalšími penězi od různých dárců z nichž nejvýznamnějšími jsou NF Veolia a ÚMO Plzeň 3. Děkujeme. 

Proběhlo další slavnostní předání podpor

10. října 2015 proběhlo v zasedací místnosti Nadačního fondu Incrementum další, v roce 2015 druhé, slavnostní předání podpor vybraným žadatelům. Doufáme, že tento nový trend, předávání dvakrát ročně, přispěje k ještě vyšší kvalitě výběru podporovaných. 

Dalšími úspěšnými žadateli se stali Kateřina P., Barbora S., Hanka J., Honza M. a Josef R. Za Nadační fond předávali vybrané podpory předseda správní rady NF Václav Horák a garanti Eliška Pilíková s Martinem Fládrem. Tanečnice a stepařky Katku s Barborou doprovodili maminky, Hanku a Honzu vychovatelé z dětských domovů. Pozváni byli také zástupci jednoho ze sponzorů, Veolie.

Po přivítání a krátkém úvodním slovu předsedy správní rady, kdy připomenul podstatu a cíle Nadačního fondu Incrementum, dostali slovo garanti, rodiče i všichni podpoření, kteří poděkovali za získanou podporu, představili sebe i své zájmy. Honza s Pepou se rozpovídali o své lásce k cestování, jak získané notebooky zaplní fotografiemi a prezentacemi z cest. Honza ze světa a Pepa z českých putování. Obě stepařky a tanečnice velmi ocenily možnost pokračování v trénování, protože NF jim uhradil roční náklady na kurzy. Hance udělal radost mikrofon pro její vystoupení a hned také v doprovodu dudáka všem přítomným zazpívala. Zástupci NF připravili pro všechny přítomné malé občerstvení. 

IMG_0387.JPG

Proběhlo slavnostní předání podpor

 

 16. února 2015 proběhlo v zasedací místnosti Nadačního fondu Incrementum v pořadí sedmé, slavnostní předání podpor vybraným žadatelům. Dalšími podpořenými se stali Eliška H. a Antonín. Za Nadační fond předávali vybrané podpory předseda správní rady NF Václav Horák a garanti Eliška Pilíková s Martinem Fládrem. Klavírního virtuosa Tondu doprovodili rodiče, Elišku pan ředitel Dětského domova Mgr. Jiří Kotschy a Eliščina kamarádka.

Po přivítání a krátkém úvodním slovu předsedy správní rady, kdy připomenul podstatu a cíle Nadačního fondu Incrementum, dostali slovo garanti, rodiče i Eliška s Tondou, kteří poděkovali za získanou podporu a pohovořili o svých přáních a snech. Tonda se těší na nový klavír, na který žádal o příspěvek NF, Eliška rozvíjela představy o práci s předaným notebookem a programem. 

Celý Nadační fond se těší, jak se oba se získanou podporou zlepší ve svých dovednostech a jednou také oni pomohou jiným.

Zakončení roku 2015