Kateřina

KATEŘINA – malá umělkyně

Kačenka žije se svými rodiči a bratrem ve Chválenicích. Od kolébky se pohybuje v hudebním prostředí, oba její rodiče jsou aktivní hudebníci. Není tedy divu, že tíhne k uměleckým aktivitám. Od tří let tančí a zpívá v dětském lidovém souboru Úslaváček, který vede její maminka a od pěti let hraje na klavír. 

Kačku však zajímají i jiné druhy tance a pohybu, a tak při jedné návštěvě galapředstavení festivalu stepu v Měšťanské besedě byla tímto druhem tance tak uchvácena, že začala od září 2015 s nadšením každý týden trénovat, aby si na příštím festivalu mohla také zastepovat. 

V lednu 2016 absolvovala své první stepařské vystoupení v Alfě. 

Od NF Incrementum žádá prostřednictvím svých rodičů finanční podporu, a to příspěvek na úhradu hodin výuky stepu – školné ve výši 3 400,- Kč a finanční příspěvek na letní soustředění ve výši 4 300,- Kč, celkem tedy 7 700,- Kč.

NF Incrementum se rozhodl tuto malou talentovanou slečnu podpořit.