Partneři

Správní rada rozhodla o prvních podporách

Dnešního dne 14.6.2012 rozhodla správní rada o prvních podporách. Mezi prvními podpořenými byli podpořeni Honza a Markéta.

Honza je z dětského domova a věnuje se počítačové grafice. Již ve svých 17 letech umí velmi dobře zacházet s rastrovou i vektorovou grafikou. Nemá však peníze na vlastní počítač. Na počítači pracuje jenom ve škole. V dětském domově odpovídající počítač nemají. Honza požádal NF Incrementum o zakoupení vhodného počítače pro účely práce s počítačovou grafikou.

Markéta vyrůstá v dětském domově. Už od útlého dětství má ráda koně. V poslední době má možnost na koních jezdit. Věnuje se westernovému ježdění a dosahuje pěkných výsledků. Markétě je 15 let, ale chtěla by být stejně dobrá jako přední westernoví jezdci.  Jako opravdový westernový jezdec, ale Markéta nemůže vystupovat veřejně, když nemá správný westernový klobouk, správný jezdecký kabát ani dlouhé kožené chapsy. Dětský domov na takové věci nemá fondy.  Markéta požádala NF Incrementum o zakoupení klobouku, kabátu a chapsů.

Správní rada jednomyslně rozhodla o podpoře obou mladých lidí, protože se oba nacházejí ve ztížené sociální situaci, dosahují ve zvolené oblasti podpory výborných výsledků a je u nich předpoklad, že dar využijí ke svému dalšímu zdokonalení.