Partneři

Proběhlo slavnostní předání podpor

 

 16. února 2015 proběhlo v zasedací místnosti Nadačního fondu Incrementum v pořadí sedmé, slavnostní předání podpor vybraným žadatelům. Dalšími podpořenými se stali Eliška H. a Antonín. Za Nadační fond předávali vybrané podpory předseda správní rady NF Václav Horák a garanti Eliška Pilíková s Martinem Fládrem. Klavírního virtuosa Tondu doprovodili rodiče, Elišku pan ředitel Dětského domova Mgr. Jiří Kotschy a Eliščina kamarádka.

Po přivítání a krátkém úvodním slovu předsedy správní rady, kdy připomenul podstatu a cíle Nadačního fondu Incrementum, dostali slovo garanti, rodiče i Eliška s Tondou, kteří poděkovali za získanou podporu a pohovořili o svých přáních a snech. Tonda se těší na nový klavír, na který žádal o příspěvek NF, Eliška rozvíjela představy o práci s předaným notebookem a programem. 

Celý Nadační fond se těší, jak se oba se získanou podporou zlepší ve svých dovednostech a jednou také oni pomohou jiným.