Partneři

AKTUÁLNĚ - květen 2015

⦁ V nedávné době proběhla prezentace dosaženého osobního cíle u Ondřeje K., tj. návrh karosérie nového vozu zpracovaný v programu Rhino Ceros. Všichni přítomní ocenili, jaký kus práce Ondřej při poznávání tohoto programu odvedl. Bývalý předseda Ing. Duchek vysoce ocenil jeho snahu a invenci. Na několika ukázkách demonstroval, jak je navrhování designu výrobků dlouhodobá a náročná práce. Ondřejovi byl předán dopis o ukončení smlouvy a darované hmotné prostřdky se staly Ondřejovým vlastnictvím. Navíc se členové NF rozhodli, že Ondřejovi budou pomáhat dále a následně proběhl seminář s MgA. Zdeňkem Veverkou z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Pan Veverka se Ondřejovi věnoval několik hodin a zasvětil ho do základů a pravidel navrhování např. automobilů.

⦁ Správní rada také obdržela certifikáty potvrzující splnění cíle u Adama H. Jeho osobním závazkem bylo dosáhnout 7. gradu v systému hodnocení Allkampf jitsu. Do dnešního dne dokázal získat i 6. a 5. grad, čímž svůj úkol splnil nadmíru dobře. Adam navíc sdělil, že již nějaký čas trénuje mladší chlapce docházející do klubu bojových sportů. Tímto krokem vlastně plní smysl, pro který byl NF zřízen, předává své zkušenosti mladším sportovcům. Také Adamovi byl předán dopis o ukončení smlouvy a veškerý darovaný materiál může dále používat.

⦁ Mobilní telefon, který NF získal ze sponzorského daru jsme přidělili dívce z DD Domino Plzeň na doporučení ředitelky DD. Dětský domov nedisponuje prostředky, ze kterých by mohl podobné dary financovat. Tak jsme rádi, že jsme alespoň trochu pomohli.

⦁ Ještě je potřeba zmínit, že NF Incrementum byl podpořen dalšími penězi od různých dárců z nichž nejvýznamnějšími jsou NF Veolia a ÚMO Plzeň 3. Děkujeme.